شهروندان الکترونیک و زندگی الکترونیکی -1

 

زندگی از جنس هزاره سوم

 

این روزها به کار بردن واژه الکترونیک به دنبال هر کلمهای ، کاملا عادی است. هرچند هنوز در کشور ما بسیاری از پروژه های الکترونیکیعملیاتی نشده و
زیرساخت های لازم برای اجرای آنها فراهم نشده است ، اما دولتالکترونیک ، تجارت الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، شهروند الکترونیک و بسیاری ازالکترونیک های دیگر واژه هایی است که حداقل به گوش آشنا هستند. دولت الکترونیکی ،پیش نیاز تحقق تجارت الکترونیکی است. از سویی دیگر شرط تحقق دولت الکترونیکی درکشور نیازمند مشارکت شهروندان الکترونیکی در این طرح است که نقش موثری را در رسیدنبه اهداف موردنظر ایفا می کند. در دنیای امروز ، آدمی خسته از گشت و گذار عادی وزندگی در کلانشهرهایی مملو از آلودگی ها ، شلوغی ها ، معطلی ها و خستگی ها به دنبالمجالی است که جلوه های نشاط و سرزندگی را بازیابد.
فناوری اطلاعات وارتباطات در فضای مجازی ، به سوی راحتی بیشتر انسان ، تعاملات و ارتباطات روان تر ،بهتر و سازنده تر در اجتماع و ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان یک جامعه در حرکتاست.اما حضور در فضای مجازی برای هر شهروند ایرانی نیاز به آمادگی هایی دارد کهموارد آن توسط بنیاد IDCL ، با سرفصلهایی معین تحت عنوان استانداردهای شهروندالکترونیک مشخص شده است.
در واقع از چندین سال پیش دولتمردان کشور متوجه نفوذهراسناک فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی مردم شدند ، آنها دو انتخاب را پیش پایخود می دیدند: رفع و مقابله با این فناوری و فرار از پیامدهای نیک و بد آن یا منطبقساختن شرایط کشور با واقعیت های موجود و به کارگیری جنبه های مثبت به کارگیریفناوری اطلاعات. طبیعی است که راه دوم ، منطقی تر و عاقلانه تر به نظر می رسید. بههمین دلیل ، سران کشور تصمیم به گسترش کاربردهای مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات درمیان مردم گرفتند.
در همین راستا از چند سال پیش طرح جدیدی موسوم به «توسعهکاربردی فناوری اطلاعات» یا به صورت خلاصه «تکفا» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزیکه متولی طرح ریزی برنامه های کلان دولت است ، پایه گذاری شد. هدف طرح تکفا در یکبعد توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کارکنان دولت و دستیابی بهدولت الکترونیک و در بعد دیگر پرورش عموم جامعه برای استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره بود.
متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرایموفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند که از نتایج این همکاری می توان بهانتشار کتابهای مختلف در زمینه مهارت های ICDL و برگزاری کلاسهای کاربری رایانه درادارات و سازمان های دولتی و خصوصی اشاره کرد.
در کشور ما نیز از ابتدای سال2005 ، مراکز آموزش مهارت های IT با هدف آموزش شهرنشینی الکترونیک ، مهارت های IT وکاربری رایانه در این مسیر قدم نهاده اند و به این ترتیب مراحل بومی سازی استانداردشهروند الکترونیکی آغاز شده است. در حال حاضر نسخه بومی شده استاندارد شهروندالکترونیکی در حال آموزش و اجراست.
در این راستا کتاب آموزش استانداردهای شهروندالکترونیکی توسط مهندس مرتضی متواضع کارشناس آموزش IT تالیف و منتشر شده که درآموزش افراد علاقه مند به توسعه شهروندی الکترونیک نقش بسزایی داشته است. امروزهبسیاری از خدمات و سرویس های بخش دولتی و خصوصی به صورت اینترنتی ارائه می شود و درآینده ای نه چنداندور اغلب این خدمات تنها به روش الکترونیک در دسترس عموم قرارخواهد گرفت ، بنابراین مهارت های شهروند الکترونیکی پیش از هر چیز برای حضور موثرفرد در جامعه و حفظ حقوق شهروندی مورد نیاز هستند.
ضمن این که آموزش مهارت هایشهروند الکترونیکی پیش نیاز کسب هر نوع تخصص حرفه ای و کارشناسی در زمینه فناوریاطلاعات و رایانه خواهد بود.
ویژگی شهروند الکترونیک
براساس استاندارد، شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوریاطلاعات و ارتباطات برخوردار است ، توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال ودریافت پیامهای الکترونیکی از طریق پست الکترونیک (Email) را دارد و همچنین اطلاعات، خدمات ، کالاها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو میکند.
ضمن این که چنین فردی باید نسبت به تامین امنیت شخص و خانواده در برابرآسیبهای اینترنتی آگاهی داشته باشد و بتواند امور مختلف زندگی خود را تا حد امکان

/ 1 نظر / 10 بازدید