وبلاگ و انتخابات

وب فارسی ، سیاست و انتخابات -1

وبلاگ و دموکراسی سایبر

درآمد :

وب فارسی زبانان در آستانه انتخابات مجلس هشتم ، که حضور پرشور و مشارکت حداکثری هم میهنان با هر گرایش سیاسی زمینه های تقویت «همبستگی ملی » و «امنیت ملی » را در ابعاد کلان برای کشور فراهم خواهد نمود ، قطعا فضائی پرشور را تجربه خواهد کرد . هرچند این تجربه با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در جمع مردم شریف یزد باید مبتنی بر «اخلاق » و «توسعه مشارکت همگانی » استوار شود . بر همین اساس جهت آشنائی با کارکردهائی که وبلاگ ها به عنوان رکن اصلی وب فارسی ( از دیدگاه کمی و کیفی ) دارا می باشند ، به بررسی جایگاه و نقش وبلاگ در فضای سیاسی وب می پردازیم .

دموکراسی سایبر(دموکراسی الکترونیک) :

در تعریف این بخش از جامعه الکترونیکی می توان گفت  استفاده از فنـاوري اطلاعـات و ارتباطات    براي پشتيباني مشاركت شهروندان در تصميم گيري هاي دمـوكراتيك مثل  انتخابات ، همه پرسي ها و مرحله تبليغات پيش از آنهاست . بر اساس تعریف یاد شده ، تحقق دموکراسی سایبر را می توان در بخش هائی چون :

-          تبلیغات   -   اطلاع رسانی     -   جلب و پشتیبانی مشارکت     -     برگزاری انتخابات با امکانات فناوری اطلاعات  

دانست .

محورهای دموکراسی سایبر:

 با توجه به تعریف و نگاهی دقیق به موضوع ، می توان دریافت که بدون شک برای تحقق بخشیدن به دموکراسی سایبر و هدف نهائی آن یعنی برگزاری انتخابات الکترونیک ، نیازمند به بهره گیری از ابزارهای مختلف جامعه اطلاعاتی و تارنمای وب می باشیم . چارچوب دموکراسی سایبر در جدول زیر با توجه به فرآیندها و پیچیدگی چرخه اجرا در سطح جامعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است . در می یابیم که وبلاگ ، وب سایت ، پست الکترونیک ، اتاقهای گفتگوی اینترنتی همه با هم در سطوح مختلفی از پیچیدگی ارتباطی به تصمیم گیری شهروندان در انتخابات الکترونیکی منجر می شوند .

سطح پیچیدگی

ارتباطات

فرآیندها

کسب اطلاعات

شکل گیری ایده

تصمیم گیری

ارائه اطلاعات

استفاده از Weblog-Website

 

 

ارتباط یک طرفه

 

استفاده از E-mail

 

ارتباط دو طرفه

 

استفاده از Chat room

 

تراکنش

 

 

استفاده از  E-voting

دموکراسی سایبر:

 وبلاگ ها به عنوان رسانه هائی اثر گذار در حوزه جامعه اطلاعاتی و نهایتا جامعه حقیقی ، در کنار کارکردهای سیاسی – اجتماعی که می توان برایشان قائل بود ، در تحقق بخشیدن به دموکراسی سایبر ، یکی از ارکان اساسی ،گام نخست مشارکت و تصمیم گیری قلمداد می گردد . بدون شک کسب اطلاعات مهم ترین هدف مخاطبان وبلاگ ها در جریان دموکراسی سایبر، کارکردهای وبلاگ نیز چیزی جز ارائه اطلاعات نخواهد بود . ارائه اطلاعات صحیح ، بدور از تخریب و مبتنی بر توسعه مشارکت همگانی برای تصمیم گیری می تواند وبلاگ ها را در کسب جایگاه واقعی شان در تحقق دموکراسی سایبر یاری نمایند .

وبلاگ فارسی و انتخابات :

وبلاگ فارسی به عنوان رکن اصلی تشکیل دهنده وب فارسی زبان ، نمی تواند کارکردی فارغ از آنچه برای وبلاگ در تحقق دموکراسی سایبر در نظر داشتیم داشته باشد . اکنون که جامعه سیاسی کشورمان تا تجربه انتخابات الکترونیک گامی فاصله ندارد ، باید زمینه های تحقق دموکراسی سایبر یا به عبارتی همان انتخابات الکترونیکی در یک سخن را فراهم ساخت . برای فراهم ساختن این زمینه بدون شک وبلاگ ها می توانند نقش موثری را در جامعه حقیقی و مجازی ایفا نمایند .پرداختن وبلاگ ها و ارائه اطلاعات شفاف و صحیح ، مبتنی بر جلب و توسعه مشارکت همگانی برای تصمیم گیری مخاطبان از سوی وبلاگ ها ، هدایت و نظارت موثر سرویس وبلاگ ها بر فعالیت های یاد شده به منظور جلوگیری استفاده ابزاری از وبلاگ به عنوان ابزاری برای تخریب و انتشار اطلاعات غلط و نیز طرح مسائلی چون تحریم انتخابات و ... گامهائی خواهد بود، که وبلاگ فارسی را در پیمودن دوران انتخابات مجلس هشتم و ایفای نقش موثراین رسانه در تقویت همبستگی ملی وافزایش ضریب امنیت ملی یاری خواهند نمود .

بهروز شیخ رودی ; ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()    +